Školní družina Slavonín

Kontakty

Zástupkyně ředitelky pro ŠD

Mgr. Janoušková Jana
janouskova@zsnem.cz
733 753 398

Vedoucí školní družiny

Meissnerová Ema
meissnerova@zsnem.cz
778 061 911

Vychovatelky