Mateřská škola Slavonín

Třídy

1. třída

Třídní učitelky:
Tichá Šárka
Lónová Pavla
msslavonin@zsnem.cz

2. třída

Třídní učitelky:
Zatloukalová Zdena
Mgr. Balcárková Marie
zatloukalova@zsnem.cz
msarbesova@zsnem.cz

3. třída

Třídní učitelky:
Mgr. Prudká Pavla
Bc. Smitková Veronika
mysicky3@zsnem.cz