Mateřská škola Slavonín

Co plánujeme?

Momentálně nemáme nic v plánu, ale brzy něco vymyslíme!

Co je nového?

Návštěva městské policie

Dne 17. 3. zavítala dvojice městských policistů na návštěvu k nejstarším dětem naší mateřské školy. Hravou formou bylo dětem vysvětlováno, jak správně chodit po chodníku a přecházet silnici, co znamenají barvy na semaforech a nač má policista zastavovací terčík a reflexní vestu. Děti s nadšením pozorovaly další vybavení policistů – odznak s číslem, čepici a…

Zobrazit celý článek
17 březen 2023
MŠ Slavonín

Návštěva knihovny

Ve dnech 13. 3. a 14. 3. navštívily děti ze třídy Sluníček Knihovnu města Olomouce pobočku Slavonín. Jarní příroda a pěkné počasí dětem zpříjemnilo procházku do knihovny, která se nachází nedaleko mateřské školy. Děti si v průběhu cesty všímaly nejen jarních květin, ale opakovaly si i pravidla chůze po komunikacích vzhledem k bezpečnosti silničního provozu.…

Zobrazit celý článek
16 březen 2023
MŠ Slavonín

Návštěva paní učitelek z Považské Bystrice

V rámci projektu Erasmus+ byla naše školka o jarních prázdninách poctěna návštěvou paní učitelek z Považské Bystrice. Paní učitelky navazovaly s dětmi přátelský kontakt a zapojovaly se do různých činností. Na děti mluvily svým rodným jazykem a zkoušely, zda jim děti rozumí a zda ví, kde se přibližně Slovenská republika nachází. Děti byly za svou…

Zobrazit celý článek
15 březen 2023
MŠ Slavonín

Klauniáda

Ve středu 8. března zhlédly děti v Mateřské škole ve Slavoníně divadelní představení „Klauniáda”, které z provozních důvodů divadelní agentury nahradilo avizované představení Malované písničky. Uměleckým vystoupením děti provázeli dva veselí klauni – Augustýni, kteří se mezi sebou nejen hašteřili, ale prožívali nejrůznější společná dobrodružství, do kterých se se zájmem zapojovaly i děti. Společně si…

Zobrazit celý článek
8 březen 2023
MŠ Slavonín