Mateřská škola Slavonín

Co plánujeme?

Momentálně nemáme nic v plánu, ale brzy něco vymyslíme!

Co je nového?

OSLAVY MDD V MŠ SLAVONÍN

Dne 1. června 2023 proběhly v MŠ Slavonín oslavy Mezinárodního dne dětí. Pro děti byly dopoledne připraveny sportovní soutěže, ve kterých prokázaly svoji obratnost a sportovního ducha.  Soutěžily ve skocích v pytli, házení míče a kroužku na cíl, manipulovaly s drobnými předměty – tím prokazovaly svoji zdatnost  a plnily další zajímavé úkoly. Ve všech disciplínách se potvrdilo, že…

Zobrazit celý článek
1 červen 2023
MŠ Slavonín

Za zvířátky do pohádky

Dne 24. 5. 2023 navštívily nejstarší děti ze třídy Sluníček Vlastivědné muzeum v Olomouci. Pohádkový příběh o bobrovi je provedl expozicí Příroda Olomouckého kraje podél toku řeky Moravy a seznámil je i s dalšími živočichy a jejich způsobem života. Děti si vyslechly poutavý příběh, aktivně a se zájmem odpovídaly na otázky lektorky. Pohotově plnily úkoly a…

Zobrazit celý článek
26 květen 2023
MŠ Slavonín

Besídky ke Dni matek

Den matek je jedním z nejkrásnějších svátků. Především děti jsou ty, které se na tento den připravují, vyrábí přáníčka a drobné dárečky. Nejinak tomu bylo i u nás v mateřské škole. Děti si připravily pěkný program na besídku ke Dni matek. Recitovaly básničky, zpívaly písničky a také tancovaly. Na závěr děti předaly maminkám dárečky, které…

Zobrazit celý článek
26 květen 2023
MŠ Slavonín

Starší učí mladší aneb žáci ZŠ učí děti v MŠ

V pátek 26. 5. se žáci 7. A vypravili do MŠ ve Slavoníně. Pro předškolní děti si připravili zábavná i naučná stanoviště a vyzkoušeli si tak roli učitele. Celý program se nesl v pohádkovém duchu. Školkáčci se snažili pomoci pohádkovým a večerníčkovým postavám najít poklad. Fantasy příběh sedmáků se u dětí z MŠ setkal s velkým…

Zobrazit celý článek
26 květen 2023
MŠ Slavonín

Dopravní soutěž

Dvě družstva předškolních dětí z Mateřské školy ve Slavoníně a Nedvězí se zúčastnila XVI. ročníku „Dopravní soutěže pro mateřské školy“, kterou každoročně pořádá v areálu Botanické zahrady Městská policie v Olomouci. Na deseti stanovištích soutěžící plnili nejrůznější praktické úkoly z oblasti dopravní výchovy – opakovali si pravidla chování pro chodce a cyklisty, jeho vybavení pro bezpečnou jízdu, správnou reakci…

Zobrazit celý článek
22 květen 2023
MŠ Slavonín

Divadelní představení – Čarodějnická pohádka

Do školky za námi přijely dvě čarodějky I. stupně Lucka a Jana. Spolu s verši Františka Hrubína nám ukázaly, jak se střídají roční období. Nejprve nás naučily čarovat a nakonec vyčarovaly pohádku a paní Zimu. Roční období si předávala vládu a děti nadšeně povídaly, co v kterém období dělají rády. Čarodějnice zkoušely, kdo umí počítat…

Zobrazit celý článek
3 květen 2023
MŠ Slavonín