Mateřská škola Nemilany

Třídy

1. třída

Třídní učitelky:
Mgr. Rohovská Vladimíra
Vymětalová Jana
msnemilany@seznam.cz

2. třída

Třídní učitelky:
Bc. Dušková Lucie
Knobová Karla
msnemilany@seznam.cz
knobova@zsnem.cz