Základní škola Slavonín

Prohlídka města s kočičkou Olou + velikonoční zdobení na Horním náměstí

4. 4. 2023
Mgr. Dostalíková Barbora

V úterý 4. 4. 2023 se žáci 2. A vydali poznat nejvýznamnější památky města Olomouce. Prohlídku jsme zahájili výšlapem na radniční věž, abychom měli výhled na celou Olomouc. Poté jsme se šli blíže podívat k vybraným památkám, které jsme viděli z výšky a dozvěděli se o nich spoustu zajímavých informací. Poznáte je také?

Po prohlídce jsme ještě přispěli k velikonočně vyzdobenému náměstí našimi výrobky vytvořenými ve spolupráci se školní družinou, kterými jsme ozdobili jednu z větví v podloubí radnice.

I přes chladné a větrné počasí se nám celá akce velmi líbila.