Základní škola Slavonín

Preventivní program pro II. třídy – Bezpečí na internetu

18. 6. 2024
Mgr. Šolcová Jana

Internet je jak známo dobrý sluha, ale zlý pán… I proto pro naše druháčky vytvořily  metodička prevence p.uč. Lucie Střítecká a p.psycholožka Barbora Kryštofová poučný a zábavný program Bezpečí na internetu. Děti si ve dvou vyučovacích hodinách vyzkoušely různá interaktivní cvičení, vyplňovaly pracovní listy, pracovaly s interaktivními programy a především si sdělovaly vlastní žážitky z online světa. Zmiňovaly se termíny jako kyberšikana, zanechání digitální stopy, ukradená identita či falešný profil. Děti se dozvěděly, jak se chránit před těmito nebezpečími a komu si v případě potřeby mají říct o pomoc. Děkujeme mnohokrát za krásný program, který je v rámci prevence pro naše děti tolik potřeba.