Základní škola Nemilany

Exkurze 5. B

20. 6. 2023
Mgr. Havrlant Jakub

Návštěvou Vlastivědného muzea Olomouc jsme zahájili den, který byl odměnou žákům za 1. místo ve sběru papíru. Žáci se aktivně zapojili do edukačního pořadu s názvem Děti školu nerady(?) zaměřeného na život a vzdělávání dětí v 19. století. Následovala prohlídka výstavy Dětský svět.

Program pokračoval prohlídkou významných historických památek Olomouce, kterou jsme zakončili ve 12 hodin u Orloje na Horním náměstí.

Závěr dne patřil přehlídce techniky Hasičského záchranného sboru Olomouc a Policie ČR.