Základní škola Nemilany

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 🚴🏻‍♀️

27. 6. 2024
Mgr. Vodičková Jana

Ve čtvrtek 27. června 2024 se na naší škole konala v rámci DOPRAVNÍ SOUTĚŽE jízda zručnosti. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií: mladší dívky a mladší hoši (5. a 6. třída), starší dívky a starší hoši (7. – 9. třída) a byli vybráni na základě výsledků dopravního testu. Během jízdy zručnosti se pokusili na kole splnit několik úkolů: projet mezi deskami, slalom mezi kužely, přejet podloženou desku a jet s kelímkem naplněným vodou. Celkové výsledky soutěže pak byly získány sečtením bodů za dopravní test a praktickou část.

Všem účastníkům patří pochvala a umístěným velká gratulace.👏

Zároveň bychom rádi poděkovali TJ Sokol Nemilany za zapůjčení hřiště.