Školní družina Slavonín

Halloween

31. 10. 2023
Mgr. Němcová Barbora

V úterý 31.10. si naše škola připomněla dva velmi odlišné, ale stejně fascinující svátky: Halloween a Dušičky. I když jsou Halloween a Dušičky odlišné v povaze a původu, oba svátky nám připomínají důležitost rodiny, komunity a vzpomínek. Jsou to chvíle, kdy si vážíme toho, co máme, a ctíme památku těch, kteří už s námi nejsou.
Žáci 4. ročníků si pro celý 1.stupeň připravili dopolední program. Třídy byly seznámeny s historií a tradicemi Halloweenu či rozdílem Halloweenu a Dušiček. Následovalo procházení stanovišť, kde žáci plnili připravené úkoly. Součástí projektového dne bylo vyhlášení soutěže o nejkrásnější vydlabanou dýni. Sešlo se plno krásných prací.

Projektový den jsme spolu s paními vychovatelkami ze školní družiny zakončili ve středu 1. 11., ve večerních hodinách, lampiónovým průvodem a stezkou odvahy, kterou doprovázelo plnění různých úkolů. Společně se nám podařilo vytvořit plno krásných vzpomínek a zážitků. Moc děkujeme pedagogickým pracovníkům z 1. stupně i školní družiny, kteří se podíleli na přípravách, výzdobě, organizaci a průběhu tohoto krásného dne.