Mateřská škola Slavonín

Tři králové

5. 1. 2024
Mgr. Balcárková Marie

                                                                TŘI KRÁLOVÉ

Novoroční návrat dětí do školky byl ve třídě Sluníček naplněn příjemnou atmosférou. Šťastné děti si sdělovaly zážitky z Vánoc. Každý se chtěl pochlubit, co mu Ježíšek letos nadělil. To bylo dárků a radostných úsměvů! Pro nás učitele to samozřejmě byla příležitost ještě chvíli se u této problematiky zdržet. A tak jsme si vyprávěli o Ježíškovi a o jesličkách. Přišla řeč i na tři mudrce z Východu, Kašpara, Melichara a Baltazara. Tři krále děti samozřejmě znají, a tak je jejich osudy velmi zajímaly. Byly zvědavé, co to bylo za dárky, jež tři králové Ježíškovi přinesli. Jestli byly takové, jako ty jejich. Pověděli jsme si o tradici, která se s tříkrálovou legendou pojí a v naší republice se stále dodržuje. Proč vlastně Kašpar, Melichar a Baltazar navštěvují vždy 6. ledna české rodiny a jakou příležitost představuje pro nás jejich návštěva. Je to příležitost, jak pomoci potřebným. Je to také příležitost přesvědčit se, že dávat je stejně krásné jako přijímat. Společně s dětmi jsme se v rámci „tříkrálové tématiky“ naučili známou písničku a na tři krále jsme si zahráli. Své vystoupení jsme předvedli i v dalších školkových třídách a byli jsme potěšeni připojením dětí z ostatních tříd k našemu zpívání. V pestré nabídce tříkrálových aktivit nechyběla samozřejmě ani výtvarná činnost, do které se děti také nadšeně zapojily. Bylo to krásné i přínosné. Tak za rok na Tři krále zase na shledanou.

Mgr. Marie Balcárková, Mgr. Jana Ošťádalová, Šárka Tichá