Mateřská škola Slavonín

Návštěva knihovny

16. 3. 2023
Mgr. Balcárková Marie

Ve dnech 13. 3. a 14. 3. navštívily děti ze třídy Sluníček Knihovnu města Olomouce pobočku Slavonín. Jarní příroda a pěkné počasí dětem zpříjemnilo procházku do knihovny, která se nachází nedaleko mateřské školy. Děti si v průběhu cesty všímaly nejen jarních květin, ale opakovaly si i pravidla chůze po komunikacích vzhledem k bezpečnosti silničního provozu. S příchodem do budovy knihovny je již ve dveřích vyhlížela milá paní knihovnice. Děti seznámila s prostředím, s nabídkou knih a pravidly vypůjčování a starání se o vypůjčené knihy v domácím prostředí. Přečetla i několik zábavných příběhů, které vtipně popisovaly poznatky o exotických zvířatech. Děti bedlivě naslouchaly a pohotově reagovaly na otázky. Na rozloučenou děti paní knihovnici zazpívaly jarní písničku a slíbily, že si s rodiči do knihovny určitě zajdou.