Mateřská škola Slavonín

Divadelní představení – Čarodějnická pohádka

3. 5. 2023
Mgr. Prudká Pavla

Do školky za námi přijely dvě čarodějky I. stupně Lucka a Jana. Spolu s verši Františka Hrubína nám ukázaly, jak se střídají roční období. Nejprve nás naučily čarovat a nakonec vyčarovaly pohádku a paní Zimu. Roční období si předávala vládu a děti nadšeně povídaly, co v kterém období dělají rády. Čarodějnice zkoušely, kdo umí počítat do deseti, znát první písmenka abecedy a barvy. Všichni se aktivně zapojovali a na všechny otázky odpovídali s nadšením.