Mateřská škola Slavonín

Besídky ke Dni matek

21. 5. 2024
Lónová Pavla

V měsíci květnu proběhly v naší MŠ besídky k Svátku matek. Paní učitelky připravily ve spolupráci s dětmi v každé třídě bohatý program – pásmo básní, písní, tanečků a dramatizací. Děti se velmi snažily ukázat svou šikovnost. Program ve všech třídách se vydařil a maminky byly potěšeny i malým dárečkem na památku.