Mateřská škola Nemilany

Projektový den v MŠ „Jak se dělá divadlo”

23. 6. 2023
Knobová Karla

Cílem projektového dne „Jak se dělá divadlo” byla skupinová i individuální práce, při které se děti v rámci polytechnického vzdělávání seznámily s procesem výroby dle postupných kroků, měly možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a nástroji. Byla podporována jejich samostatnost, kreativita i logické uvažování.
V 1. části děti pracovaly v menších skupinách. Vyráběly divadlo dle pokynů, vyzkoušely si lepení, skládaly věže a kolébky, spojovaly tesařskou svorkou. Mohly si z malých kousků dřeva vyrobit něco dle vlastní fantazie.
Ve 2. části vyráběly vstupenky a loutky z plsti. Byla zde důležitá koordinace oko – ruka, koncentrace pozornosti, dodržování daných postupů. Děti měly možnost volit výběr barev. Z hotových loutek musely poznat pohádku.
V poslední 3. části následovalo dokončení výroby divadla, oddělení svorek, upozornění na společnou práci a celý proces výroby. Poté zahrála lektorka dětem s použitím divadla i loutek pohádku a tím ověřila jeho funkčnost.
Při závěrečném rozhovoru a zhodnocení celého projektového dopoledne vyslyšela přání dětí ponechat divadélko i s loutkami v mateřské škole.
Projektový den v MŠ byl opět financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony do škol”.