Mateřská škola Nemilany

Muzikohrátky

25. 1. 2024
Vymětalová Jana

Ve čtvrtém lednovém týdnu čekal na všechny děti zážitkový program s názvem „Muzikohrátky“. Náplní programu byla kombinace muzikoterapeutické relaxace a aktivního zapojení dětí do hry na hudební nástroje. Cílem pak procvičování schopnosti uvolnění a relaxace, rozvíjení smyslového vnímání, představivosti, koncentrace a vnímání těla při dýchání, pohybu nebo zpěvu.  

To bylo „odborně“, a teď „lidsky“. Byla to pro všechny veselá, hravá, zábavná a poučná část dopoledne vedená milou, hudebně nadanou paní učitelkou Lenkou.