Mateřská škola Nedvězí

Návštěva knihovny ve Slavoníně

21. 3. 2024
Bc. Hauserová Hana

Ve čtvrtek 21.3 jsme s předškoláky navštívili místní knihovnu ve Slavoníně. Paní knihovnice nám přečetla tři pohádky a ke každé pohádce měla připravenou pěknou aktivitu. Děti třídily ovoce a zeleninu a vařily z ní polévku. S druhou pohádkou se vyšívalo, a tak děti v návaznosti obkreslovaly jarní kytičky podle vzoru. Při poslední činnosti jsme hledali začáteční písmeno svého jména, podle autora knihy. Samozřejmě jsme se dozvěděli základní informace o knížkách a chodu knihovny. Paní knihovnice měla vše pěkně a pečlivě přichystané a dokonce děti dostaly vyrobenou jarní kytičku pro štěstí.