Základní škola Slavonín

Vyfoť se v modrém, aneb soutěž na podporu dětí s PAS

26. 6. 2023
Mgr. Šolcová Jana

Žáci 1.B, 3.A a 3.B podpořili děti s poruchou autistického spektra fotografií v modrém v soutěži od organizace Za sklem o.s. Byli zařazeni do slosování a podařilo se jim umístit na krásném 2. místě.
Za odměnu navštívili organizaci a byl pro ně připravený dvouhodinový zážitkový program. Součástí zážitkového programu byly pohybové aktivity, muzikoterapie, arteterapie a návštěva snoezelenu (multisenzorické místnosti). Organizaci děkujeme za skvěle připravený program. Odcházeli jsme nadšení!