Základní škola Slavonín

Sběr papíru

5. 4. 2024
Mgr. Kročilová Barbora

Poděkování za angažovanost našich žáků ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče a přátele školy.

Rádi bychom sdíleli výsledky letošního sběru papíru, který proběhl ve školním roce 2023/2024.

Díky velkému úsilí našich žáků bylo odevzdáno celkem 12 297 kg papíru.

Největší množství papíru se podařilo přinést hned dvěma žákům ze 3.A, a to Lauře Vartoňové  (872 kg) a Šimonu Bartošíkovi (670 kg), dále pak Lilian Lejskové (483 kg) ze třídy 4.A.

Děkujeme bez výjimky všem, kteří se podíleli na tomto sběru. Vaše aktivita nejen přinesla významný výsledek, ale také podpořila naše úsilí v oblasti ochrany životního prostředí. Peníze získané sběrem papíru budou využity na částečné financování pracovních sešitů, což přispěje k efektivnímu vzdělávání všech našich žáků a zároveň šetří vaše náklady na nákup sešitů v příštím roce.