Základní škola Slavonín

Pochodové cvičení s brannými prvky

27. 9. 2023
Mgr. Nováková Lenka

Ve středu 27. září 2023 proběhlo pochodové cvičení s brannými prvky. Nejprve se žáci seznamovali s prezentací, která byla zaměřena na bezpečnost při pobytu v přírodě. Poté následoval požární poplach a rychlé opuštění budovy školy. Žáci se přesunuli na seřadiště, které se nachází v areálu MŠ Slavonín. Potom jsme se vydali na předem určená stanoviště do terénu. Během cesty ke zvolenému cíli si žáci procvičovali znalosti z dopravní výchovy, orientaci v terénu, poznávali topografické značky, procvičovali obvazové techniky i transport raněného, řešili ve skupinách kvíz zaměřený na bezpečné putování přírodou, soutěžili a seznamovali se také s osobností sv. Václava. Počasí se vydařilo a všichni jsme si tento den skvěle užili.