Základní škola Slavonín

Pasování na čtenáře

5. 6. 2024
Bc. Vaculíková Jana

Ve středu 5.6. se naše třídy 1.A a 1.B opět vydaly na návštěvu knihovny, kterou v tomto školním roce navštívily již potřetí. Tentokrát byla návštěva obzvlášť výjimečná, neboť děti byly slavnostně pasovány na čtenáře samotným panem králem.

Tato slavnost byla zaslouženou odměnou za jejich celoroční úsilí. Během školního roku se naši malí prvňáčci nejen naučili poznávat jednotlivá písmenka, ale také číst a psát téměř všechna písmena v abecedě. Pan král ocenil jejich tvrdou práci a nadšení pro čtení a psaní, což dětem dodalo ještě více motivace a radosti z učení.

Děti před panem králem také složily čtenářský slib, ve kterém se zavázaly, že mu budou čtením pomáhat proti skřítku Zášupšákovi, který v knihovně tropí samou neplechu. Za odměnu si děti odnesly pěknou knížku a poukaz do knihovny.

Gratulujeme všem novým čtenářům a těšíme se na jejich další pokroky na cestě za poznáním!