Základní škola Slavonín

Co plánujeme?

Momentálně nemáme nic v plánu, ale brzy něco vymyslíme!

Co je nového?

Den otevřených dveří

V pátek 22.3.2024 se na naší škole v odpoledních hodinách konal den otevřených dveří spojený s jarmarkem. Návštěvníci si mohli prohlédnout velikonočně vyzdobenou školu a nasbírat inspiraci na blížící se svátky jara zakoupením některého výrobku dětí, upletením si vlastní pomlázky či plněním zábavných úkolů s velikonoční tematikou.

Zobrazit celý článek
22 březen 2024
ZŠ Slavonín

Divadelní představení Krysáci – III.A, III.B

V pondělí 18.března 2024  navštívily děti tříd  III.A + III.B v kině Metropol divadelní představení  Krysáci a zamilovaný Eda.  Bylo to velmi hezké a vtipné představení o síle a důležitosti přátelství. Příběh  nerozlučných  kamarádů - krysáků  Huberta,  Hodana, zamilovaného potkana Edy a sádrového trpaslíka Ludvíčka se dětem velice líbil. Potkan Eda se nešťastně zamiloval do krásné myšky…

Zobrazit celý článek
18 březen 2024
ZŠ Slavonín

Projekt Velikonoce

Týden před začátkem samotného projektu se mohli žáci zúčastnit soutěže O nejkrásnější velikonoční výrobek. Během tohoto týdne přišly na svět desítky úžasných velikonočních zajíčků, kuřátek a vyrobily se nádherné dekorace nejen z vrbového proutí. Od 18. března do 22. března 2024 se pak děti během výuky podrobněji seznamovaly s tímto významným jarním svátkem. V průběhu tohoto…

Zobrazit celý článek
18 březen 2024
ZŠ Slavonín

Hasík – II.A, II.B

Dne 13.3.2024 proběhla ve třídách II.A a II.B skvělá beseda s hasiči na téma "Hasík: Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva". Žáci se dozvěděli důležité informace o prevenci požárů a naučili se, jak reagovat v případě nebezpečí. Zopakovali si telefonní čísla určená pro tísňová volání, sami si vyzkoušeli na telefonní číslo hasičů zavolat…

Zobrazit celý článek
13 březen 2024
ZŠ Slavonín

Bezneťáci

Ve třídách III.A, IV.B a V.A proběhl program s názvem Bezneťáci. Bezneťáci jsou program o bezpečném chování na internetu projektu Vzdělávej se. Pro děti byly připraveny soutěžní otázky, které se zabývaly tématy internetové bezpečnosti. Ke každé otázce měly děti vybrat jednu z nabízených odpovědí dle svého nejlepšího uvážení. Paní lektorka poté vyhodnocovala odpovědi dětí a předávala jim…

Zobrazit celý článek
7 únor 2024
ZŠ Slavonín

Centrum Semafor – III.B

V pondělí 5.2.2024 navštívila třída III.B Dopravní centrum Semafor v Olomouci. Děti se v této lekci věnovaly teoretické přípravě ke splnění průkazu cyklisty, který je čeká ve 4. třídě na podzim. S výborným panem učitelem dopravní výchovy pečlivě řešily různé dopravní situace jako chodec i cyklista a aktivně pracovaly s programy na interaktivní tabuli. Také si připomněly zásady první pomoci…

Zobrazit celý článek
5 únor 2024
ZŠ Slavonín