Základní škola Slavonín

Odpadová Olympiáda

1. 11. 2023
Mgr. Kročilová Barbora

Ve středu 1.11. se třída V.A zúčastnila Odpadové olympiády, pořádané ekologickým centrem Sluňákov, pod záštitou DDM Olomouc.
Žáci byli konfrontováni s reálnými ekologickými otázkami, na které se snažili v rámci týmové spolupráce odpovídat. Odhadovali například, jaká je průměrná spotřeba vody člověka za jeden den, jak se dá na běžné kosmetice rozpoznat, zda byla testována na zvířatech, nebo za jak dlouho se začnou kazit potraviny po prošlém datu spotřeby. Na všech stanovištích zároveň pracovali s běžně dostupnými výrobky a surovinami. Během těchto aktivit se tak mimoděk dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných informací, které mohou využít ve svém životě. Děkujeme týmu studentů PřF Olomouc, kteří pro děti tento program vytvořili, stejně jako Centru Sluňákov za výbornou organizaci a zprostředkování této akce.