Základní škola Slavonín

Návštěva knihovny

5. 4. 2023
Mgr. Mezerová Alena

Ve středu 5. dubna navštívily děti ze IV.B Knihovnu Antonína Šprince na Brněnské ulici v Olomouci. Bylo nádherné jarní počasí, a proto jsme si užili i hezkou pěší procházku v jarní přírodě.

Nejdříve si děti prohlédly všechny vnitřní prostory knihovny ( včetně dochovaných detailů oken a dveří) této jedinečné vily, která pochází z roku 1918 a je postavena v kubistickém stylu. Vilka je jedním z mála příkladů kubistické architektury na Moravě.

Potom jsme již naši pozornost věnovali knížkám – seznámili jsme se s rozdělením a uložením knih, různými žánry a typy. Děti podle vlastní úvahy mohly objevovat pro ně nové a zajímavé knížky, které si také se zájmem pročetly, diskutovaly o nich, některé děti si dokonce na papírky napsaly, jaké knížky se jim líbily a chtěly by si je opatřit. Na závěr jsme si nahlas předčítali ukázky z těch nejlepších knih, které si děti samy vybraly.

Musím všem dětem moc poděkovat a pochválit je za jejich úžasný zájem a překrásné chování v knihovně. Bylo vidět, že je knížky baví a zajímají – a to je ta nejlepší zpráva pro nás pro všechny.