Základní škola Slavonín

Můj kamarád

19. 6. 2024
Mgr. Hoštičková Lenka

Poslední projekt letošního školního roku je za námi. Součástí projektu byla zábavná hra na školní zahradě. Žáci měli za úkol najít karty s úkoly a jejich splněním vyluštit zprávu. Zpráva s heslem HURÁ NA PRÁZDNINY je výstižným zvoláním pro následující dny.

Při hře se velmi vydařilo meziročníkové propojení nejstarších a nejmladších školáků. Žáci z páté třídy se postarali o naše nejmladší školáky z prvních tříd. Stali se starostlivými a zodpovědnými vedoucími, kteří dohlížejí a radí svým mladším kamarádům.

Hra nebyla jedinou aktivitou tohoto projektu. Děti ve svých třídách besedovaly o vlastnostech,

které by měl dobrý kamarád mít. Popisovaly svého kamaráda ze třídy a podle popisu hádaly, o kterého kamaráda se jedná.

Díky projektu se děti poznaly zase o něco lépe a dozvěděly se více informací o svých spolužácích.

Všem dětem přejeme krásné prázdniny.