Základní škola Slavonín

Leonardo da Vinci

23. 6. 2023
Mgr. Rakušanová Adéla

Ve čtvrtek 22. 6. zpestřila našim žákům konec roku pardubická agentura Pernštejni, která dětem přiblížila život renesančního umělce a génia Leonarda da Vinci.
První část programu děti zhlédly divadelní scénky ze života tohoto italského malíře, sochaře, architekta, přírodovědce a vynálezce. Ve druhé části se blíže seznámily s jeho dílem, prohlédly si kopie jeho obrazů nebo si vyzkoušely, jak jeho vynálezy fungují.