Základní škola Slavonín

Laser Game

18. 9. 2023
Mgr. Nováková Lenka

V tomto školním roce do 4. tříd přišli noví žáci, proto jsme se rozhodli, že se společně seznámíme i mimo školní prostředí. Laser game byla pro nás jasná volba. Žáci IV. B byli účastí na akci také odměněni za 2. místo ve sběru papíru. Pan Pisca a paní Doleželová věnovali dětem ze IV. B finanční obnos, který všechny moc potěšil. Touto cestou jim moc děkujeme. Den jsme si parádně všichni užili a budeme se těšit na další společné zážitky.