Základní škola Slavonín

Dopravní výchova

25. 4. 2024
Bc. Vaculíková Jana

Dopravní výchova

Bezpečnost dětí je vždy na prvním místě, proto jsme se ve čtvrtek 25.4. ponořili do projektového dne s tématem dopravní výchovy, která se prolínala napříč celým vyučováním.

Zaměřili jsme se na interaktivní způsoby učení, hravou formou jsme si představili různé dopravní situace, se kterými se mohou děti jako chodci či cyklisté v reálném životě setkat. Připomněli jsme si význam dopravních značek a důležitost znát a v případě nouze umět používat telefonní čísla na tísňové linky. Žáci byli poučeni o tom, že bezpečnost v dopravě není jen o pravidlech na silnici, ale také o pozornosti a obezřetnosti na chodníku.

Své znalosti a dovednosti si vyzkoušeli v odpolední družině v rámci jízd zručnosti, deskových her, poznáváním dopravních značek atd.

Mladší žáci se naučili mnoho nového. Pro ty starší byl tento den opakováním již nabytých znalostí, a toho v dopravní výchově není nikdy dost.