Základní škola Slavonín

Centrum Semafor – III.B

5. 2. 2024
Mgr. Mezerová Alena

V pondělí 5.2.2024 navštívila třída III.B Dopravní centrum Semafor v Olomouci. Děti se v této lekci věnovaly teoretické přípravě ke splnění průkazu cyklisty, který je čeká ve 4. třídě na podzim.

S výborným panem učitelem dopravní výchovy pečlivě řešily různé dopravní situace jako chodec i cyklista a aktivně pracovaly s programy na interaktivní tabuli.

Také si připomněly zásady první pomoci a prakticky si vše vyzkoušely na připravených pomůckách.

Děti byly velmi šikovné a všechno krásně zvládly!