Základní škola Nemilany

Školní liga v miniházené

3. 5. 2024
Mgr. Coufalová Zuzana

V pátek, 3. 5. 2024, se žáci a žákyně, navštěvující kroužek Miniházené na naší škole, zúčastnili posledního ze 4 turnajů Školní ligy v miniházené. Turnaj se konal jako vždy na hale DHK Olomouc. Mezi 8 družstvy ostatních základních škol – účastníky byly pořádající ZŠ Holečkova, ZŠ Nedvědova, ZŠ Spojenců, ZŠ Horka, ZŠ Komenium – se naše dva týmy umístily na 3. a 7. místě. Gratulujeme ke krásnému umístění.