Základní škola Nemilany

Školení s PhDr. Kamilou Balharovou

31. 3. 2023
Mgr. Rakušanová Adéla

Předposlední březnový den jsme se opět školili. Tentokrát bylo školení zaměřené na specifické poruchy učení (SPU), především na dyslexii, dysgrafii a dysortografii u dětí. Vyzkoušeli jsme si i praktická cvičení v oblasti této problematiky. Druhá část se věnovala spolupráci asistentů pedagoga s vyučujícími a s dětmi.