Základní škola Nemilany

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

31. 5. 2023
Mgr. Reimerová Tereza

Minulý čtvrtek 25. 5. se vybraní žáci zúčastnili krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Hranicích. Soutěžilo se v těchto disciplínách: hod, sprint na 60 m, skok daleký, leh-sedy, shyby a běh na 1000 m nebo dribling s basketbalovým míčem. Naše družstvo ve složení 4 dívek a 4 chlapců obsadilo krásné 3. místo (možný postup na republikové finále na body). Na republikové finále do Brna už jistě postupují v rámci jednotlivců svých kategorií: z 1. místa Matouš Kundel, Karolína Korčiánová a Valentýna Šimková. Z 2. místa postupují Jakub Lenoch a Eliška Coufalová. OVOV se také zúčastnili: Lukáš Lenoch, Martina Dostálová, Lucie Navrátilová, Dominik Stavělík, Lukáš Mistrík, Anna Kapounková a Anna Zaorálková (3. místo v jednotlivcích). Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy.