Základní škola Nemilany

Naše škola získala Erasmus+ a vyrazí na Island!

13. 5. 2024
Mgr. Tomančáková Tereza

Jsme nadšeni, že můžeme oznámit, že naše škola úspěšně získala grant z programu Erasmus+! Patnáct žáků se společně se třemi učiteli vydá na fascinující dobrodružství na Island. Ve spolupráci s partnerskou školou nás čeká nezapomenutelný program.
Tato cesta nepředstavuje jen poznávání nových míst a získání nových zážitků, nese se také v duchu vzdělání a kultury. Školní kroužek „Spolek přátel Islandu“ intenzivně pracuje na přípravě našich žáků na jejich pobyt na Islandu. Během těchto příprav se děti seznamují s islandskou kulturou, historií a zvyky, aby byly co nejlépe připraveny na setkání se svými islandskými vrstevníky.
Těšíme se na možnost zapojit se do mezinárodního vzdělávacího programu, a obohatit tak žáky nemilanské školy o nové zkušenosti, poznání a přátelství. Sledujte školní web a sociální média pro další informace o naší cestě na Island i o dalších zajímavých školních aktivitách!