Školní družina Slavonín

Vyhodnocení dotazníků

22. 9. 2023
Meissnerová Ema

Vážení rodiče,

děkujeme Vám i Vašim dětem za vyplnění dotazníků. Velice si vážíme toho, že jste si našli čas a dokázali jste nám ve velkém počtu „zmapovat“ naši práci. Níže uvádíme stručné odpovědi na některé z otázek, které se opakovaly častěji, případně jsme považovaly za důležité je zodpovědět.

Pobyt ve školní družině není tak pevně strukturován jako ve výuce a při přípravě činností jde o pestrost programu a snahu naplnit zájmové potřeby všech dětí. V současné době je v šesti odděleních umístěno 157 dětí. Při tomto počtu dětí se i přes veškerou naši snahu stává, že občas dochází k nějakým šarvátkám či nesrovnalostem. Vždy se snažíme objektivně situaci řešit, s přihlédnutím nejen k výpovědi dítěte, ale i  případných svědků. Jsme si vědomy toho, že u některých dětí může naše rozhodnutí vyvolat pocit nespravedlnosti, ale vždy se opravdu snažíme jednat „férově“, tak aby se Vaše děti cítily bezpečně fyzicky i psychicky.

Pro navázání dobré spolupráce je vždy na prvním místě komunikace. Někteří rodiče postrádají dostatečný přísun informací o dění ve ŠD. Část informací je uvedená na webových stránkách ŠD Slavonín (www.zsnem.cz). Zde jsou uvedeny základní informace, plán školní družiny na celý měsíc a přehled akcí, které se uskutečnily, společně s fotografiemi. Každé dítě má k dispozici Zápisník školní družiny (žlutý deníček), který slouží k předávání nejčerstvějších informací. Rodiče mají také možnost kontaktovat vychovatelku telefonicky, případně je zde možnost obrátit se na vedoucí paní vychovatelku či vedení školy.

Kroužky školní družiny jsou pořádány v odpoledních hodinách, kdy jsou děti po obědě. Nabídka kroužků ŠD byla sestavena tak, aby odpovídala zájmu  dětí – jsou nabízeny aktivity z okruhu pracovních, výtvarných a sportovních činností a děti mají prostor se v nich více individuálně realizovat. S ohledem na prostory, které máme jako školní družina na dané aktivity  k dispozici, není již možno tuto nabídku prakticky dále rozšiřovat. Opakoval se požadavek na hudební kroužek – hru na hudební nástroj. Vedení takového kroužku by se mohl ujmout pouze pedagog s odpovídajícím vzděláním a musel by tedy dojíždět „externista“. Cenově by pak byl kroužek finančně náročný, rozhodně srovnatelný s cenami, které nabízí ZUŠ.

Co se týká rozšíření aktivit ŠD – zazněla zde poptávka na opékání špekáčků, výletů do lesa či výletů školní družiny. Věříme, že tyto akce by byly příjemným zpestřením, bohužel je však z bezpečnostních důvodů (pro velký počet dětí) nelze realizovat. Také aktuálně není možné vyhovět malým chovatelům, kteří by se rádi v družině starali o nějaké zvířátko, nebo zahradníkům, kteří by chtěli pěstovat zeleninu. V tomto případě je komplikací  opět prostor, protože nejen třídy, ale i pozemek školní zahrady je maximálně vytížen. Během celého školního roku jsou při venkovních aktivitách dětem nabízeny pracovní činnosti, kdy se mohou realizovat při zahradnických a údržbových činnostech (stříhání větví, hrabání listí, úklid kačírku, zametání, úklid sněhu, aj.), takže malí zahradníci úplně zkrátka nepřijdou.

Zejména děti poptávaly více sportovních akcí. Pokud je hezké počasí, snažíme se být s dětmi co nejvíce venku a abychom uspokojily „vyráběče“, stěhujeme se ven i tvořícími aktivitami. V rámci projektových dnů a týdnů dětem nabízíme soutěže, které jsou zaměřeny nejen na vědomosti a zručnost, ale také pohybově a sportovně. Pro děti bychom rády nově uspořádaly turnaj ve fotbalu a ve vybíjené.

Celkem se nám vrátilo 102 dotazníků od rodičů a 108 dotazníků od dětí. Níže jsou uváděny počty odpovědí v jednotlivých tabulkách. Objevily se i odpovědi, které nás vedly k zamyšlení. V případě, že se Vám dítě svěří s jakýmkoliv problémem, se kterým se setkalo ve školní družině, neváhejte se na nás obrátit, naším společným cílem jsou spokojené a šťastné děti.

Závěrem Vám děkujeme za velmi milá slova a vzkazy, Vaši podporu a nabídku pomoci, které nás motivují k další práci, kterou se všechny snažíme dělat co nejlépe.

Vychovatelky ŠD Slavonín