Školní družina Slavonín

Vánoční jarmark

14. 12. 2023
Mgr. Pustějovská Karla

Celý prosinec probíhal v duchu Vánoc, děti lepily, stříhaly, obkreslovaly, vybarvovaly, modelovaly… prostě tvořily. Nejen drobné dárky pro sebe či pro své blízké, ale také na školní vánoční jarmark, který se konal ve čtvrtek 14. prosince ve školní jídelně, a který by součástí společného setkání na konci roku. Děti vyrobily plno maličkostí, které si bylo možné zakoupit za symbolickou cenu.

V pravé adventní atmosféře vánočního jarmarku probíhaly ve třídách tvořivé dílničky. Ve družinové třídě jsme měly pro děti přichystanou výrobu odznaků a magnetek. Děti si tak mohly pomocí „plackovačky“ vytvořit vlastnoručně navržený originální kousek.     

Výtěžek z této dílny byl věnován olomoucké Společnosti pro ranou péči, která se stará o rodiny s dětmi znevýhodněnými zdravotním postižením. Na nákup pomůcek a hraček jsme Společnosti přispěli celkovou částkou 12.030,-Kč. (2.030,-Kč byl výtěžek z dílniček, částku 2.000,-Kč věnoval z třídních dílniček první stupeň a 8.000,-Kč darovala školní družina z prodeje výrobků dětí z vánočního jarmarku).

Děkujeme všem, kteří jakkoliv podpořili tuto akci a přispěli tak na dobrou věc.

Přejeme všem krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2024.