Školní družina Slavonín

Školení mladých zdravotníků

24. 4. 2024
Meissnerová Ema

Ve středu 24. dubna 2024 nás navštívila Ing. Lenka Černochová a připravila pro děti zábavný kurz první pomoci „Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu“. Děti se formou soutěží a praktického vyzkoušení zapojily do děje a získaly tak základy v poskytování první pomoci. Dále se lektorka zaměřila na resuscitaci dospělého a miminka, polohování zraněného, vyproštění vdechnutého předmětu u dítěte a základy obvazové techniky. Děti si také zopakovaly důležitá telefonní čísla pomocí krátkých básniček. Poutavé vyprávění paní Černochové mělo veliký úspěch a rádi bychom v těchto školeních pokračovali.