Školní družina Slavonín

Prohlídka města s kočičkou Olou + velikonoční zdobení na Horním náměstí

4. 4. 2023
Meissnerová Ema

Žáci 2.A se vydali poznat nejvýznamnější památky města Olomouce. Prohlídku jsme zahájili výšlapem na radniční věž, abychom měli výhled na celou Olomouc. Poté jsme se šli blíže podívat k vybraným památkám, které jsme viděli z výšky a dozvěděli se o nich spoustu zajímavých informací. Poznáte je také?

Po prohlídce jsme ještě přispěli k velikonočně vyzdobenému náměstí našimi výrobky vytvořenými ve spolupráci se školní družinou, kterými jsme ozdobili jednu z větví v podloubí radnice.

I přes chladné a větrné počasí se nám celá akce velmi líbila.