Mateřská škola Slavonín

Z pohádky do pohádky

6. 5. 2024
Strejčková Petra

Začátek týdne nám zpestřilo divadelní představení paní Michaely Borošové z Divadla dětského diváka. Jak již napovídá název „ Z pohádky do pohádky“, jednalo se o soubor pohádek, které na sebe plynule navazovaly. Všechny měly však jedno společné, objevovala se v nich liška. Děti tak mohly rozpoznat pohádku O Koblížkovi, O lišce a vráně, nebo O Budulínkovi. Na některé z nich se usmálo štěstí a byly vybrány, aby si v některé z pohádek zahrály. Interaktivní pohádkové vyprávění bylo nejen zábavné, ale i poučné, malí diváci si procvičili předmatematické schopnosti, poznali mnohé lidské vlastnosti, jako je např. chytrost, hloupost, mazanost, vychloubačnost, neposlušnost, ale i vybíravost v jídle. Jejich nadšené a rozesmáté obličeje dokazovaly, že se náramně baví. V tomto duchu čas rychle ubíhal a my jsme se ani nenadáli a pohádky byl…… KONEC.