Mateřská škola Slavonín

Projektový den – Malý stavitel

12. 4. 2023
Mgr. Balcárková Marie

Ve středu 12. 4. navštívila lektorka Malé technické univerzity třídu nejstarších dětí naší mateřské školy. V projektovém dni s názvem Malý stavitel u dětí rozvíjela dovednosti v technických a logických oblastech.

Děti v projektovém dni získaly povědomí o stavbách ve městě a jejich využití. Prakticky si mohly vyzkoušet pomocí stavebnice výstavbu domů a silnic v souvislosti s orientací na mapě. S nadšením si rozšiřovaly základní poznatky nejen o mapách a orientování se v nich, ale i určení severu v přírodě. Seznámily se s několika novými pojmy, mezi ně patřil i pojem kartograf a na něj si zahrály. Dále se učily rozeznat mapové značky a vytvořit vlastní mapu. Díky promyšlené nabídce tematických činností byl naplňován cíl rozvoje ve smyslu technického myšlení dětí. Pestrý vzdělávací program probíhal nejen ve vnitřních prostorách mateřské školy, ale i v přilehlé školní zahradě.

Děti byly z nabídky činností velmi nadšené, aktivně se zapojovaly. S nadšením se i v dalších dnech vracely k prohlídce vlastních map a vystavených plánků ve třídě mateřské školy.

Projektový den v MŠ s názvem Malý stavitel byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony do škol”.