Mateřská škola Slavonín

Kouzelník Waldini

Dnes 24. 4. 2024 navštívil naši školku kouzelník Waldini. Předvedl nám nejrůznější triky a kouzla, která se dětem velmi líbila. Každé kouzlo děti odměnily nadšenými výkřiky a potleskem. Odvážnější děti se zapojily a staly se na chvíli také kouzelníky. Mimo jiné vyčarovaly živého králíčka a holubičku. Za odměnu všechny děti dostaly dárek z nafukovacích balonků.