Mateřská škola Slavonín

Doteky přírody

2. 6. 2023
Zatloukalová Zdena

V pátek 2. června byli předškoláci z obou mateřských škol na návštěvě v DDM na ulici Janského v Olomouci. Čekal na ně výchovně vzdělávací program „Doteky přírody“. Děti se při plnění nejrůznějších úkolů dozvěděly mnoho zajímavostí ze světa živé i neživé přírody. Vyzkoušely si i smyslové vnímání přechodem přes chodníček s různými přírodními povrchy nebo si rozvíjely pohybové dovednosti na herních prvcích. S sebou si pak odnášely spoustu prožitků i pracovní list, na kterém hledaly rozdíly mezi obrázky z přírody.