Mateřská škola Nemilany

S kočičkou Olou po Olomouci

28. 5. 2024
Knobová Karla

V úterý 28.5. se děti z 2. třídy MŠ vypravily do centra naší krásné Olomouce. Průvodkyní komentované procházky Horním a Dolním náměstím a některými uličkami středu města se stala kočička Ola a kocourek Eda. Děti se seznámily s historií Olomouce, vyslechly si povídání o orloji, některých kašnách a také jiných zajímavých památkách. Mimo jiné si vyslechly legendu, která se váže k domu „U Černého koně“. Do školky se vrátily nejen plny zážitků, ale i s časopisem, ve kterém našly spoustu zajímavostí o městě a také hlavolamy, křížovky a veselé čtení. Co se jim nejvíce líbilo, namalovaly. Jejich nejzajímavější výtvarná díla zašleme na Magistrát města Olomouc, který tuto celou akci a i výtvarnou soutěž pořádá.