Mateřská škola Nemilany

První pomoc není věda

20. 9. 2023
Vymětalová Jana

Na začátku každého školního roku bývá důležité připomínat si, jak se chovat, abychom neublížili sobě ani ostatním. A to nejen ve školce.

Jaké možné úrazy se mohou stát a jak některé z nich ošetřit, dnes zhlédly naše děti v rámci divadélka „První pomoc není věda“. 

Prostřednictvím pohádkových postav Medvídka Poplety jako zraněného a sněhuláka jako záchranáře se seznamovaly se základy první pomoci. Někdo si vyzkoušel obvazování, jiný polohování zraněného nebo resuscitaci dospělého nebo miminka, další si musel poradit s vyprošťováním vdechnutého předmětu. Pomocí říkanky se děti učily znát telefonní čísla, na která se volá v případě velkého úrazu.

I když naši malí zdravotníci všechno hravě zvládli, přejme jim, aby prozatím ošetřovali při hrách pouze své hračkové kamarády.