Mateřská škola Nemilany

Operační program Jan Amos Komenský

10. 9. 2023
Mgr. Reimerová Tereza

Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany realizuje projekt v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I), který je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu „Šablony JAK“ probíhá na naší škole od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025. Výše dotace je 3 455 597,- Kč.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Šablony pro MŠŠkolní asistent MŠ
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Šablony pro ZŠŠkolní asistent ZŠ
Školní speciální pedagog ZŠ (do 31. 12. 2024)
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
Šablony pro ŠDVzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

                                                                                                                     Zapsala: Mgr. Tereza Reimerová