Mateřská škola Nemilany

Návštěva ZŠ Slavonín

4. 4. 2024
Bc. Dušková Lucie

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 jsme s předškoláky uskutečnili již tradiční návštěvu naší Základní školy ve Slavoníně, a to především prvních tříd. Budoucí prvňáčci se zúčastnili ukázkové vyučovací hodiny a měli i možnost se zapojit přímo do vyučování, kde řešili různé úkoly, které jim paní učitelka zadávala. Po hodině jsme ještě společně pozdravili naše kamarády z jiných tříd a prohlédli jsme si některé prostory budovy školy. Děti přišly z prohlídky základní školy velmi nadšené, plné dojmů a natěšené na to, až přijde čas, kdy sami „usednou do školních lavic“.