Mateřská škola Nemilany

Ekologicko-chovatelský program

12. 2. 2024
Knobová Karla

Návštěva RNDr. Bc. J. Vachutky s jeho ptačími svěřenci v naší školce potěšila nejen děti, ale i nás dospělé. Ve svém téměř 2hodinovém ekologicko – chovatelském programu poutavou formou vypravoval dětem o životě papoušků i jiných vzácných druhů ptáků ve volné přírodě, o jejich záchraně a chovatelství. Jeho výklad byl doprovázený zpěvem přivezených ptačích přátel a poutavými videi, ale také krátkými jednoduchými vědomostními soutěžemi, ve kterých měly děti možnost získat malou odměnu. Na závěr programu nás seznámil s hrdličkami chechtavými, které se v naší herně prolétly, sedaly si dětem na ruce, nechaly se pohladit a ukázaly, že přistát mohou na čemkoliv, třeba i na našich hlavách.

foto Lucie Dušková