Mateřská škola Nedvězí

Nový školní rok

6. 9. 2023
Zatloukalová Zdena

Zase začíná nový školní rok, jak pro děti, které již do mateřské školy chodily, tak pro nové děti, pro které je školka úplně novou událostí. Přejeme všem, aby čas, který u nás prožijí, byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání. Chceme také, aby se pobyt v mateřské škole stal pro děti jejich běžnou součástí života. Povedeme je k spoluvytváření pohody prostředí, aby se cítily spokojeně a bezpečně. Bohatým denním programem budeme dětem zajišťovat přiměřené podněty k jejich aktivnímu rozvoji a učení.

7. 9. 2023                                                                                                           Zatloukalová Zdena