Mateřská škola Nedvězí

Doteky přírody

6. 6. 2023
Bc. Hauserová Hana

V pátek 2. 6. se předškoláci v DDM na ulici Jánského v Olomouci zúčastnili výchovně vzdělávacího programu „Doteky přírody“. Byl zde pro ně připraven výukový program zaměřený na živočichy žijící u vod a rybníků, povídali jsme si o mravencích, veverkách, živé i neživé přírodě. Děti plnily nejrůznější aktivity. Chodily po smyslovém chodníčku s přírodními povrchy a zacvičily si na herních prvcích. Dětem se tato akce moc líbila a za odměnu si odnesly pracovní listy.