Mateřská škola Nedvězí

Beseda s městskou policií

17. 3. 2023
Bc. Hauserová Hana

Dnes za námi do MŠ zavítali městští strážníci. Měli pro předškolní děti připravenou besedu. Děti se dozvěděly o tom, jak poznáme na ulici policistu a jak např. rozeznáme městskou policii od státní. Děti byly poučeny, jaké nástrahy je mohou v životě potkat. Příkladem bylo nalezení injekční stříkačky, co mají udělat, když se ztratí v obchodě rodičům nebo když je osloví cizí člověk. Všechny tyto informace byly pro nás velmi zajímavé a důležité. Předškoláci si mohli vyzkoušet reflexní vestu, policejní čepici, teleskopický obušek a byla jim nasazena i policejní pouta. Policisté s radostí odpověděli na všetečné otázky dětí a ty z nich měly zdravý respekt. Na závěr jsme si zopakovali pravidla silničního provozu a rozloučili se. Dětem se dnešní akce moc líbila.