Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1

Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany

• • •   Školní rok : 2018 - 2019   • • •
Úvod
Základní informace
Kontakty
Odloučená pracoviště
Vedení školy
Pedagogický sbor
Provozní pracovníci
Školní řád a hodnocení výsled.
Školní rok 2018/19
Výroční zpráva 2017/18
Preventivní program
Školní poradenské pracoviště
Školská rada
   Zřízení školské rady
   Členové školní rady
   Jednací řád
   Zápis jednání Školské rady
Historie školy
Stravování
Žádosti ke stažení
GDPR
Rozpočet
ZŠ a MŠ Nemilany

ZŠ Nemilany
ZŠ Slavonín
ŠD Slavonín

MŠ Nemilany
MŠ Slavonín
MŠ Nedvězí

Soutěže a olympiády
Projekty Evropské unie
Proj. „Společně do školy”1 / 32
2 / 32
3 / 32
4 / 32
5 / 32
6 / 32
7 / 32
8 / 32
9 / 32
10 / 32
11 / 32
12 / 32
13 / 32
14 / 32
15 / 32
16 / 32
17 / 32
18 / 32
19 / 32
20 / 32
21 / 32
22 / 32
23 / 32
24 / 32
25 / 32
26 / 32
27 / 32
28 / 32
29 / 32
30 / 32
31 / 32
32 / 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Statutární město Olomouc na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 6.9.2002 rozhodlo o vytvoření příspěvkové organizace a sloučení několika školských a předškolských zařízení od 1.1.2003 :
Název
příspěvkové
organizace
do 31.12.2005 : Základní školy Olomouc - Nemilany, Raisova 1
od   1.  1.2006 : Základní škola a Mateřská škola
Olomouc - Nemilany, Raisova 1
IZO 600 140 598
IČO 750 29 511
Adresa Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
Zřizovatel Statutární město Olomouc, obec IČO: 002 99 308
Odloučená
pracoviště
školy
Olomouc Slavonín , Zolova 2
Olomouc Slavonín , Arbesova 48
Olomouc Nedvězí , Neklanova 4
Olomouc Nemilany , Česká čtvrť 2
ŠJ Olomouc Nemilany , Raisova 3